EKG2 logo big

EKG2

Wieloplatformowy, multikomunikator, z interfejsem użytkownika (graficznym opartym o GTK2 || konsolowym opartym o ncurses)!

EKG2 jest wolnodostępnym komunikatorem internetowym dla systemów unixowych (Linux, *BSD, SunOS, Solaris, MacOS, X, BeOS) dostępnym na licencji GPL.

EKG2 jest oparty na wtyczkach, dzięki temu, może obsługiwać wiele różnych protokołów. Dzięki temu, może również obsługiwać różne interfejsy użytkownika! Poniżej znajduje się lista dostępnych pluginów!

Została wydana wersja 0.3.1! Pobierz gotową do kompilacji paczkę. Inne wersje — w sekcji download.

Wtyczki protokołów:

Wtyczki interfejsu użytkownika:

Wtyczki do logowania:

Bindingi do języków skryptowych: Python , Perl , Ruby (ostatni w budowie)

Inne niesamowite pluginy:

Istnieje także kilka innych wtyczek nie wymienionych tutaj!