Plugin: ioctld

Polecenia

beeps_spk

Parametry.  <sekwencja>

Krótki opis.  wydaje dźwięki zgodnie z sekwencją

Kolejne dźwięki oddzielone są przecinkami. Dźwięk składa się 
z tonu w hercach i długości trwania w mikrosekundach oddzielonej 
ukośnikiem (,,/''). Jeśli nie podano czasu trwania, domyślna 
wartość to 0,1s.

Zamiast sekwencji można podać nazwę formatu z themu.

blink_leds

Parametry.  <sekwencja>

Krótki opis.  odtwarza sekwencję na diodach LED

Kombinacje diod oddzielone są przecinkami. Jeśli po kombinacji 
występuje znak ukośnika (,,/''), po nim podany jest czas 
trwania w mikrosekundach. Domyślny czas trwania to 0,1s. 
Kombinacja jest mapą bitową o następujących 
wartościach: 1 - NumLock, 2 - ScrollLock, 4 - CapsLock. Na 
przykład włączenie NumLock i CapsLock jednocześnie to 1+4 czyli 5.

Zamiast sekwencji można podać nazwę formatu z themu.