Plugin: irc

Polecenia

NIEZNANA_KOMENDA

Parametry.  [tekst]

Krótki opis.  /help irc

[tekst] oznacza, że parametr jest wymagany, <tekst>,
że parametr jest opcjonalny, + lub * po parametrze oznacza,
że może występować więcej parametrów danego typu
jeżeli w przykładach komend pojawia się średnik,
oznacza on koniec komendy [należy wcisnąć enter ;>]

connect

Parametry. 

Krótki opis.  podłącza sesję do sieci IRC

Należy wcześniej ustawić zmienną sesyjną server 
[/session irc:nazwa_sesji server irc_serwer_name]
oraz zmienną nickname.

disconnect

Parametry.  <tekst>

Krótki opis.  odłącza od servera sieci IRC

wysyła <tekst> jako QUIT, jeśli nie podano wysyła tekst:
"EKG2 - It's better than sex!"

reconnect

Parametry.  <tekst>

Krótki opis.  rozłącza z serwerem i łączy ponownie

<tekst> jest przekazywany do polecenia disconnect

join

Parametry.  <kanał>+

Krótki opis.  dołącza użytkownika do kanału/ów

W wypadku większej ilości parametrów, nazwy kanałów
należy oddzielić przecinkami. np:
/join !ekg2,#apcoh,!apcoh,#english
jeżeli nie podano argumentu, próbuje się podłączyć do
kanału, którego nazwą jest nazwa aktualnego okna
[np można zrobić: /window new irc:!6E6WPekg2; /join]

part

Parametry.  <kanał> <powód>

Krótki opis.  odłącza użytkownika od aktualnego lub podanego kanału

Jeśli podano powód i jeżeli serwer obsługuje powody, zostanie on
wyświetlony przy wychodzeniu innym osobom na kanale.
jeżeli pierwszy argument nie jest kanałem, brana jest nazwa aktualnego
okna.

cycle

Parametry.  <kanał> <powód>

Krótki opis.  robi /part i /join

jeżeli pierwszy argument nie jest kanałem, brana jest nazwa
aktualnego okna

query

Parametry.  [nick]

Krótki opis.  otwiera okno rozmowy z osobą


nick

Parametry.  [nowynick]

Krótki opis.  zmienia nick na nowy.

Komenda ta zmienia tylko nicka, na IRCu, nie zmienia zmiennej
sesyjnej nickname, w związku z czym po ponownym połaczeniu
będzie taki nick, jaką wartość ma owa zmienna sesyjna.

topic

Parametry.  <kanał> <

Krótki opis.  wyświetla/zmienia/usuwa topic kanału

-| bez parametrów - wyświetla topic aktualnego kanału

-| [kanał] - wyświetla topic kanału

-| <kanał> [:] - usuwa topic aktualnego, bądź podanego kanału

-| <kanał> [nowy temat] - ustawia topic aktualnego, bądź podanego kanału na 'nowy temat'

people

Parametry. 


add

Parametry. 

Krótki opis.  nie robi nic ;-)


msg

Parametry.  [nick|kanał] [wiadomość]

Krótki opis.  no zgadnij ;-)


me

Parametry.  [tekst]

Krótki opis.  robi /me ;-)


ctcp

Parametry.  <osoba|kanał> <rodzaj> <...>

Krótki opis.  wysyła zapytanie ctcp do osoby, kanału.

Rodzaj to: ACTION [/me], FINGER, VERSION, SOURCE,
USERINFO, CLIENTINFO, PING, TIME, ERRMSG

przed wysłaniem ctcp warto wysłać /ctcp nick|kanał clientinfo
w celu sprawdzenia, jakie ctcp obsługuje inny klient.

jeżeli nie zostanie podany rodzaj wysyłany jest VERSION
jeżeli nie podamy, rodzaju, można nie podać pierwszego
parametru, jeżeli tylko znajdujemy się w oknie [kanału|rozmowy]

mode

Parametry.  <kanał> [tryby] <opcje...>

Krótki opis.  zobacz też /help irc

ustawia MODE kanału [poczytaj jakiś help o MODEach
kanałów]
jeżeli nie podano parametru, brana jest nazwa aktualnego okna,
[jeśli oczywiście jest to okno kanału!]

umode

Parametry.  [+|-][riws]

Krótki opis.  zmienia TWÓJ mode

r - ustawia restricted [serwer raczej nie pozwoli zdjąć ;>]

i - invisible

w - otrzymywanie wallops

s - otrzymywanie notice'ów od serwera

whois

Parametry.  [nick]

Krótki opis.  robi /whois na danej osobie


op

Parametry.  <kanał> [nick]*

Krótki opis.  tłumaczy się samo

w wypadku większej ilości nicków, należy oddzielać spacjami

deop

Parametry.  <kanał> [nick]*

Krótki opis.  tłumaczy się samo

w wypadku większej ilości nicków, należy oddzielać spacjami

voice

Parametry.  <kanał> [nick]*

Krótki opis.  tłumaczy się samo

w wypadku większej ilości nicków, należy oddzielać spacjami

devoice

Parametry.  <kanał> [nick]*

Krótki opis.  tłumaczy się samo

w wypadku większej ilości nicków, należy oddzielać spacjami

halfop

Parametry.  <kanał> [nick]*

Krótki opis.  tłumaczy się samo

w wypadku większej ilości nicków, należy oddzielać spacjami

dehalfop

Parametry.  <kanał> [nick]*

Krótki opis.  tłumaczy się samo

w wypadku większej ilości nicków, należy oddzielać spacjami

away

Parametry.  <opis>

Krótki opis.  zmienia stan na zajęty


_autoaway

Parametry. 

Krótki opis.  zmienia stan na zajęty


back

Parametry. 

Krótki opis.  zmienia stan na dostępny


_autoback

Parametry. 

Krótki opis.  zmienia stan na zajęty


quote

Parametry.  [komendy]

Krótki opis.  wysyła bezpośrednio tekst do serwera IRC


invite

Parametry.  <kanał> [nick]

Krótki opis.  zaprasza użytkownika na kanał


who

Parametry.  <kanał/maska>

Krótki opis.  wyświetla dane o użytkownikach z danego kanału/pasujących do maski

Jeśli poleceniu nie podane zostaną żadne polecenia, to wyświetleni
zostaną użytkownicy z bieżącego kanału.

names

Parametry. 

Krótki opis.  wyświetla nazwy użytkowników z bieżącego kanałuZmienne sesyjne

alias

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

krótka nazwa sesji

auto_away

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  600

wartość określająca, po jakim czasie stan użytkownika zostanie
zmieniony na ,,zajęty''. podaje się w sekundach. jeśli równa 0,
nie będzie automatycznej zmiany.

auto_away_descr

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

Opis ustawiany przy przejściu w auto-away. Jeśli nieustawione, zmiana
opisu nie nastąpi. Dozwolone są następujące sekwencje specjalne:

	%?	wypisz następne znaki, jeśli opis jest ustawiony

	%!	wypisz następne znaki, jeśli opis nie jest ustawiony

	%/	zawsze wypisz następne znaki (wyłącza powyższe)

	%$	wypisz aktualny opis

	%%	wypisz '%'

auto_xa

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

wartość określająca, po jakim czasie stan użytkownika zostanie
zmieniony na ,,bardzo zajęty''. podaje się w sekundach. jeśli
równa 0, nie będzie automatycznej zmiany.

auto_xa_descr

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

Opis ustawiany przy przejściu w auto-xa. Jeśli nieustawione, zmiana
opisu nie nastąpi. Dozwolone są następujące sekwencje specjalne:

	%?	wypisz następne znaki, jeśli opis jest ustawiony

	%!	wypisz następne znaki, jeśli opis nie jest ustawiony

	%/	zawsze wypisz następne znaki (wyłącza powyższe)

	%$	wypisz aktualny opis

	%%	wypisz '%'

auto_back

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

wartość określająca, czy stan ma być automatycznie zmieniany na
dostępny, jeśli obecny stan ,,zajęty'' został ustawiony automatycznie.
jeśli równa 1, stan jest zmieniany na dostępny przy wysłaniu
jakiejkolwiek wiadomości. jeśli równa 2, przy wciśnięciu klawisza.

auto_connect

Typ.  bool

Domyślna wartość.  0

wartość określająca, czy dana sesja ma się łączyć wraz z uruchomieniem
programu

auto_reconnect

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  10

w przypadku nieudanego połączenia, określa po ilu sekundach program
ma ponowić próbę. jeśli równa 0, nie próbuje więcej.


Zmienne sesyjne

ban_type

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  10

Typy banów: (irssi-like) tylko ze zamiast tekstu mamy numerki:
- 1 (Nick)   - nick!*@*
- 2 (User)   - *!*user@*
- 4 (Host)   - *!*@host.* (to jest troche inne niz w irssi jak chcesz irssi-like to ustaw 12)
- 8 (Domain) - *!*@*.domain.net
- 8 (IP)     - *!*@192.168.11.*

i po dodaniu mamy np:

-  3 (Nick|User)   - nick!user@*
- 10 (User|Domain) - *!*user@*.domain.net

Zmienna uzywana przy /ban oraz /kickban
Wiecej /help ban (@irssi)

close_windows

Typ.  bool

Domyślna wartość.  0

plugin sam zamyka `niepotrzebne` okna. przy /quit usera z ktorym mamy
otwarte query, kiedy zostalismy wykopaniu przez kogos z kanalu imho
zbedny fjuczer. Zachowanie kompatylibnosci z GiMem ;>

dcc_port

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

póki co jeszcze nie używane...

display_notify

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

wartość -1 powoduje korzystanie z globalnej zmiennej. 

wartość 0 powoduje ignorowanie zmian stanu znajomych, wartość
1 powoduje wyświetlanie wszystkich zmian, wartość 2 wyświetla
tylko zmiany z niedostępnego na dostępny i na odwrót. większy 
priorytet ma zmienna ,,contacts'', która przy wartości 2 
ukrywa zmiany stanu.

hostname

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

pozwala na korzystanie z vhostów [opcja -h w irssi]

log_formats

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  xml,simple

format logów

make_window

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  2

suma bitowa, określająca czy należy tworzyć okna w danej sytuacji:

1 - nie używane

2 - tworzenie okna, gdy przychodzi do nas wiadomość od innego
użytkownika

4 - tworzenie okna rozmowy z użytkownikiem, jeśli ten wysłał do nas
zapytanie ctcp

8 - tworzenie okna rozmowy z użytkownikiem, jeśli przyszła od niego
odpowiedź, na wysłane przez nas zapytanie ctcp

16 - tworzenie okienka, jeżeli dostajemy dostajemy NOTICE od serwera
przy łaczeniu... [AUTH mesejgi itp]

Czyli np: ustawienie na 10 spowoduje otwieranie okienka rozmowy
przy przychodzeniu wiadomości i przy odpowiedzi na /ctcp
[jeżeli tylko okienko jeszcze nie istnieje]

nickname

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  twoj login

określa domyślny nick, pod jakim będziemy starali się połączyć
z serwerem IRC

zmienna musi być ustawiona, żeby móc się połaczyć

password

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

hasło do serwera

port

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  6667

port serwera, do którego będziemy się podłączać

prefer_family

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

Jesli serwer ma rekordy A i AAAA to zostanie wybrany rekord AAAA gdy
prefer_family = 10 (AF_INET6) rekord A gdy prefer_family != 10

realname

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  realname użyszkodnika

dowolny tekst, który zostanie ustawiony jako nasz realname [m.in. w
odpowiedzi na /whois], by zmiany realname odniosły skutek należy się
ponownie połączyć

server

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

adres serwera irc, np: warszawa.irc.pl

zmienna musi być ustawiona, żeby móc się połączyć

AUTO_JOIN

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

kanały, do których klient ma się podłączyć po połaczeniu, podane
w formie:

kanał1,kanał2,kanał3,kanał4, klucznakanał1,klucznakanał2

DISPLAY_PONG

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  1

określa czy wyświetlać komunikat o odebraniu ping i wysłaniu pong
do serwera IRC. 1 - wyświetlać, 0 - nie.

DISPLAY_AWAY_NOTIFICATION

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  1

określa czy wyświetlać czyjeś away [np: jeśli ktoś ma ustawione
away i zrobimy /msg ktoś cośtam]

DISPLAY_IN_CURRENT

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

suma bitów, określająca, że pewne rzeczy będą wyświetlane
w aktualnym oknie:

1 - wynik komendy /names [RACZEJ GŁUPOTA!]

2 - wynik /whois jeżeli nie ma otwartego okna rozmowy z danym
uzytkownikiem będzie wyświetlony w aktualnym oknie zamiast w oknie
statusu

DISPLAY_NICKCHANGE

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

gdzie wyświetlać zmiany nicków [zobacz opis DISPLAY_QUIT

DISPLAY_QUIT

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

0 - we wszystkich kanałach, na których był użytkownik

1 - tylko w oknie statusu

2 - tylko w aktualnym oknie

REJOIN

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  2

suma bitowa, określająca kiedy robić autorejoin

1 - przy dostaniu kicka z kanału

2 - przy [re]connec'cie, jeśli są jakieś otwarte okienka z kanałami

REJOIN_TIME

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  2

ilość sekund jaką plugin ma odczekać, przed próbą ponownego dołączeniu
do kanału, jeśli zostaliśmy wykopani zmienna ta, nie ma żadnego
znaczenia, jeśli zmienna REJOIN nie jest ustawiona tak, by klient
robił autorejoin po kicku

SHOW_NICKMODE_EMPTY

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  1

jeśli 0 spacja NIE jest wyświetlana przed nickiem jeżeli ircownik nie
ma +, @ ani %, jeśli 1 spacja będzie wyświetlana

SHOW_MOTD

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  1

czy wyświetlać MOTD. 1 - tak, 0 - nie.

STRIPMIRCCOL

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

czy stripować wyświetlanie durnych kolorków na IRCu.

0 - kolorki będą wyświetlane

1 - nie będą.

zmienna ta nie ma wpływu na wyświetlanie atryburów takich jak
%Tbold%T, %Uunderline%U i %Vreverse%V...

VERSION_NAME

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

określa pierwszy z ciągów, którymi IRC plugin odpowiada na zapytanie
ctcp VERSION, jeżeli nie ustawione używany jest ciąg: "IRC plugin
for EKG2:"

VERSION_NO

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

określa drugi z ciągów, którymi IRC plugin odpowiada na zapytanie
ctcp VERSION, jeżeli nie ustawione używany jest ciąg:
"numer_wersji_plugina:", można ustawić na pusty: /session -s
irc:nazwasesji VERSION_NO ""

VERSION_SYS

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

określa trzeci z ciągów, którymi IRC plugin odpowiada na
zapytanie ctcp VERSION, jeżeli nie ustawione używany jest
ciąg: "System wersja_jądra architektura", można ustawić na pusty:
/session -s irc:nazwasesji VERSION_SYS ""