Plugin: logs

Zmienne

log

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

określa, czy i w jaki sposób będą logowane wysyłane i otrzymywane
wiadomości. dla 0, nie będą. Dla 1, będą logowane w formacie znanym z
ekg1. Dla 2 będą logowane w formacie XML.

log_ignored

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

określa, czy logujemy ignorowane wiadomości (NFY).

log_status

Typ.  bool

Domyślna wartość.  0

określa, czy będą logowane zmiany stanu ludzi z listy (zmienna
,,log'' musi być różna od 0) (NFY)

path

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  ~/.ekg2/logs/%S/%u

ścieżka, gdzie będą zachowywane wysyłane i otrzymane wiadomości.
Rozpoznawane znaki:
* %P - profil
* %S - sesja nasza
* %u - uid użytkownika, z którym piszemy
* %U - nick rozmówcy
* %Y, %M, %D - rok, miesiąc, dzień
Rozszerzenie pliku zależy od typu pliku logowanie (txt, xml, itp.)
Przykłady:
- logowanie do katalogów wg. sesji, pliki - nazwa rozmowcy:
    log_path = "~/.ekg2/logs/%S/%u"
  np. /home/zdzichu/.ekg/logs/gg:123/gg:3334.txt
- logowanie do katalogow wg. rozmowcow, pliki - data:
    log_path = "~/.ekg2/logs/%u/%Y-%M-%D"
  np. /home/zdzichu/.ekg2/logs/jid:fr@h.pl/2004-05-31.xml
- logowanie do /tmp z data i rozmowa w nazwie klasy:
    log_path = "/tmp/%Y.%M.%D.%u"
  np. /tmp/2004.05.31.icq:67665.html

timestamp

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

określa format czasu zapisywanego w historii. w przypadku braku,
zmiennej, zapisuje w postaci ilości sekund od 1 stycznia 1970r.
UTC. dokładny opis formatu zawiera strona manuala strftime(3).