Plugin: logsoracle

Polecenia

connect

Parametry. 

Krótki opis.  polacz z baza danych Oracla

żeby cokolwiek zalogować trzeba mieć najpierw połączenie z bazą.
wymaga to ustawienia zmiennych 'logsoracle:db_login' i
'logsoracle:db_password' i wykonanie polecenia logsoracle:connect.
jeżeli coś pójdzie nie tak sprawdź czy
- masz zainstalowanego oracla ;)
- zmienne środowiskowe są poprawnie ustawione ($ORACLE_HOME i spółka)
  skrypt który to robi powinien być załączony do pakietu z bazą.
- działa instancja bazy danych i możesz się z nią połączyć (i zalogować!) 
  z linii poleceń przy pomocy sqlplus'a.
- logsoracle:db_login i logsoracle:db_password są ustawione poprawnie.
  (wpisz 'set' żeby zobaczyć wszystkie zmienne.)
- sprawdź czy wszystkie uprawnienia są ok.

disconnect

Parametry. 

Krótki opis.  zamknij otwarte połączenie z Oraclem

patrz też polecenie 'connect' 

status

Parametry. 

Krótki opis.  wypisz różne informacje na temat pracy pluginu

polecenie to ma charakter wyłącznie informacyjny. po jego wykonaniu
w oknie statusowym powinny pojawić się podstawowe charakterystyki pluginu.


Zmienne

auto_connect

Typ.  bool

Domyślna wartość.  brak

autopołączenie z bazą danych przy starcie EKG

db_login

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

login do bazy danych (nazwa schemy). 
dobrym pomysłem jest stworzenie odrębnej schemy dla celów EKG2
(pamiętaj o utworzeniu wszystkich potrzebnych obiektów w bazie - 
więcej info w pliku logsoracle.sql)

db_password

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

hasło związane z zmienną 'db_login'

log_messages

Typ.  bool

Domyślna wartość.  1

jeżeli ustawione na true, to wszystkie wiadomości (wychodzące i
przychodzące) będą logowane do bazy. zwykle lepiej mieć włączone ;)

log_status

Typ.  bool

Domyślna wartość.  1

jeżeli ustawione na 1 to wszystkie zmiany statusów będą logowane do
bazy danych.
jeżeli masz zapisanych dużo kontaktów lub często łączysz się/rozłączasz
z serwerem, to funkcja ta może generować dużo danych/zapytań
do bazy. w takim wypadku możesz ją albo wyłączyć albo stworzyć triggera
w bazie, który odfiltruje niepotrzebne/nieaktualne rekordy przed
każdym insertem.

logging_active

Typ.  bool

Domyślna wartość.  1

jeżeli z jakiegoś powodu chcesz wyłączyć logowanie, ale zatrzymać plugin
w pamięci to ustaw to na 0.