Plugin: mail

Zmienne

beep_mail

Typ.  bool

Domyślna wartość.  1

czy beepać przy nadejściu nowej poczty. wyłączenie ,,beep'' wyłącza
również tę opcję.

check_mail

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

określa, czy ekg ma sprawdzać, czy nadeszła nowa poczta i informować
o tym na pasku stanu. wartość 1 odpowiada sprawdzaniu skrzynki typu
mbox, a wartość 2 skrzynki typu Maildir. dodadanie wartości 4 oznacza,
że oprócz informowania na pasku stanu, będziemy otrzymywać krótką
informację o nadejściu poczty w aktualnym oknie. wszystkie dostępne
wartości to: 0, 1, 2, 5, 6.

check_mail_frequency

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  15

określa w sekundach, jak często sprawdzać, czy nie ma nowej poczty.

check_mail_folders

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

zawiera pliki (mbox) lub katalogi (Maildir) rozdzielone przecinkiem lub
spacją, które ekg ma sprawdzać, poza główną skrzynką pocztową. może to
być ścieżka bezwzględna lub względem katalogu domowego.
główna w przypadku mbox to ta zapisana w zmiennej systemowej MAIL lub
/var/mail/user przy braku tej zmiennej. dla Maildir z kolei, to katalog
Maildir w katalogu domowym użytkownika.