Plugin: rc

Zmienne

remote_control

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

określa strumień wejściowy dla kontroli zdalnej