Plugin: sim

Polecenia

key

Parametry.  [opcje]

Krótki opis.  zarządzanie kluczami dla SIM

 -g, --generate       generuje parę kluczy użytkownika

 -s, --send <numer/alias>  wysyła nasz klucz publiczny

 -d, --delete <numer/alias> usuwa klucz publiczny

 [-l, --list] [numer/alias] wyświetla posiadane klucze publiczne

$Id: commands-pl.txt 1319 2005-12-12 20:29:45Z leafnode $

Zmienne

encryption

Typ.  bool

Domyślna wartość.  0

włącza szyfrowanie wiadomości. jeśli w systemie jest zainstalowana
biblioteka OpenSSL, możliwe jest używanie szyfrowania zgodnego z SIM
opisanym na stronie http://gg.wha.la/crypt/