Plugin: sms

Polecenia

sms

Parametry.  <numer/alias/telefon> <treść>

Krótki opis.  wysyła smsa do podanej osoby

Polecenie wymaga zdefiniowana zmiennej sms_send_app


Zmienne

sms_away

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

włączenie tej opcji powoduje wysyłanie otrzymanych wiadomości na
telefon komórkowy podczas nieobecności (stan ,,zajęty''). wymaga
zdefiniowania zmiennych ,,sms_number'' i ,,sms_send_app''.


jeżeli wartością jest 1, to zmienna ,,sms_away_limit'' (jeśli różna
od 0) dotyczyć będzie łącznej liczby wiadomości wysłanych na telefon
komórkowy. wartość 2, z kolei, wskazuje na to, że limit dotyczy
ilości wiadomości od każdej osoby.

sms_away_limit

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

określa limit wiadomości, które mogą zostać wysłane na telefon
komórkowy podczas naszej nieobecności. jeśli 0, to wiadomości nie
są limitowane.	

sms_max_length

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  100

maksymalna długość przekazywanych wiadomości. powyżej tego limitu
wiadomość zostanie ucięta. jeśli równa 0, nie ma limitu.

sms_number

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

numer telefonu komórkowego, na który mają być wysyłane wiadomości
podczas nieobecności.

sms_send_app

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

pełna ścieżka do programu wysyłającego SMSy. program musi za
pierwszy parametr przyjmować numer odbiorcy, za drugi parametr
treść wiadomości. do tego celu nadaje się program Mikołaja
Rydzewskiego ze strony http://ceti.pl/~miki/

$Id: vars-pl.txt 1319 2005-12-12 20:29:45Z leafnode $