Plugin: xosd

Polecenia

msg

Parametry. 

Krótki opis.  wyświetla wiadomość poprzez xosdZmienne

font

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-120-*-*-p-*-iso8859-2"

czcionka, którą mają być wyświetlane komunikaty xosd.

colour

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  "#00dd00"

kolor czcionki, którą mają być wyświetlane komunikaty xosd.

outline_colour

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  "#000000"

określa kolor jakim ma być rysowane obramowanie tekstu.

shadow_colour

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  "#000000"

określa kolor cienia.

display_filter

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

określa filtry wyświetlania nowych wiadomości. wartość 0 wyświetla 
wszystkie wiadomości. wartość 1 powoduje wyświetlanie wiadomości
tylko z okien nieaktywnych. wartość 2 powoduje wyświetlanie
tylko wiadomości rozpoczynających rozmowę.

display_notify

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  1

określa czy xosd ma wyświetlać zmiany stanu. wartość 0 wyłącza 
wyświetlanie zmian stanów, wartość 1 włącza je globalnie a 
wartość 2 powoduje, że xosd będzie wyświetlać zmiany stanów 
tylko z sesji w których zmienna display_notify jest ustawiona
na 1.

display_timeout

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  6

ilość czasu przez jaką xosd ma wyświetlać komunikat na ekranie
podana w sekundach.

display_welcome

Typ.  bool

Domyślna wartość.  1

określa czy ma być wyświetlany komunikat początkowy. wartość 0
wyłącza go a wartość 1 włącza.

horizontal_offset

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  48

wielkość wektora (podana w pikselach), o któy komunikat zostanie 
przesunięty w poziomie.

horizontal_position

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

pozioma pozycja komunikatu na ekranie. wartość 0 powoduje
wyświetlanie komunikatu po lewej stronie ekranu, wartość 1 na środku
a wartość 2 po prawej.

outline_offset

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

określa czy tekst w xosd ma mieć obramowanie. wartość 0 powoduje 
jego brak. każda inna wartość większa od zera ustawia grubość
obramowania na odpowiednią liczbę pikseli.

shadow_offset

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  2

wielkość wektora (podana w pikselach), o który ma być przesunięty 
cień komunikatu względem samego napisu. wartość 0 wyłącza cień.

short_messages

Typ.  bool

Domyślna wartość.  0

gdy wartość ustawiona na 1, xosd wyświetla tylko pierwszą linię
komunikatu, np ''użytkownik zmienił stan na dostępny'' lub
''użytkownik wysyła do nas wiadomość''. nie pokazuje natomiast
samej treści wiadomości czy opisu.

text_limit

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  50

maksymalna długość tekstu, który ma zostać wyświetlony w drugiej 
linii komunikatu xosd.

vertical_offset

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  48

wielkość wektora (podana w pikselach), o który komunikat zostanie 
przesunięty w pionie.

vertical_position

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  2

pionowa pozycja komunikatu na ekranie. wartość 0 powoduje 
wyświetlanie komunikatu na górze ekranu, wartość 1 na środku ekranu
a wartość 2 na dole.