Rozdział 2. Pluginy

Spis treści

Plugin: autoresponder
Zmienne
Plugin: gg
Polecenia
Zmienne
Zmienne sesyjne
Zmienne sesyjne
Plugin: ioctld
Polecenia
Plugin: irc
Polecenia
Zmienne sesyjne
Zmienne sesyjne
Plugin: jabber
Polecenia
Zmienne sesyjne
Zmienne sesyjne
Plugin: logs
Zmienne
Plugin: logsoracle
Polecenia
Zmienne
Plugin: logsqlite
Wstęp
Sposób użycia
Struktura bazy danych
Polecenia
Zmienne
Plugin: mail
Zmienne
Plugin: ncurses
Zmienne
Plugin: python
Interfejs od strony interpretera
Obsługa poleceń i sygnałów
Przykładowy skrypt
Plugin: rc
Zmienne
Plugin: readline
Zmienne
Plugin: sim
Polecenia
Zmienne
Plugin: sms
Polecenia
Zmienne
Plugin: xmsg
Zmienne
Zmienne sesyjne
Zmienne sesyjne
Plugin: xosd
Polecenia
Zmienne

Plugin: autoresponder

Zmienne

allowed_sessions

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  (brak)

Oddzielona przecinkami lista sesji, dla których wtyczka autorespondera
będzie używana. Może zawierać zarówno UID-y, jak i aliasy.

answer

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  (brak)

Poprawna odpowiedź na twoje pytanie - tzn. jeśli użytkownik wyśle
wiadomość o identycznej treści, jego dalsze wiadomości będą już
dostarczane użytkownikowi. Jeśli nieustalone, autoreponder będzie
oczekiwał od użytkownika dokładnego przepisania pytania.

greeting

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  (brak)

Tekst wysyłany użytkownikowi w momencie otrzymania od niego poprawnej
odpowiedzi.

match_mode

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  1

Określa sposób porównywania wiadomości z odpowiedzią na pytanie.
Dopuszczalne wartości:

	0 - odpowiedź musi być identyczna

	1 - odpowiedź musi zawierać się w wiadomości

	2 - odpowiedź jest wyrażeniem regularnym (POSIX)

question

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  (brak)

Pytanie, wysyłane do nieznanych użytkowników, w przypadku otrzymania
od nich wiadomości. Jeśli nieustawione, autoresponder będzie wyłączony.