Rozdział 1. Podręcznik użytkownika ekg2

Spis tre¶ci

Wstęp
¬ródła
Instalacja
Tworzenie sesji
Obsługiwane sieci IM
Poł±czenie z serwerem
Zmiana stanu
Lista użytkowników
Zarz±dzanie użytkownikami
Pasek kontaktów

Wstęp